Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND

Logo Van De Nederlandse Wing Chun Federatie De Nederlandse Wing Chun Federatie is een continuatie van het werk van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun Kung Fu in 1973 in Nederland invoerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft als doel het doen beoefenen van het Wing Chun Kung Fu in zijn meest authentieke en complete vorm zoals doorgegeven door Sigung J. Wong Kiu en zijn opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het beoefenen van het Wing Chun zoals het oorspronkelijk bedoeld is, als een zeer praktische en effectieve gevechtskunst. Dit door de legende, de vijf principes en de vormen te analyseren, te interpreteren en te gebruiken in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of wedstrijdsport komt op de tweede plaats.
De Nederlandse Wing Chun Federatie tracht de beoefenaren de theoretische en bruikbare kant van het Wing Chun, eveneens de bij deze stijl toebehorende filosofie en de sociale en mentale instelling, aan te leren en de harmonie en eendracht onder alle Wing Chun beoefenaren te vergroten.

LERAREN ZIJN RIJKSGEDIPLOMEERD – of in opleiding hiervoor
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijksgediplomeerd zijn en beschikt daarmee over een Rijkserkenning. Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu benoemd tot zijn wettelijke opvolger en is de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren diploma heeft gekregen en nog in diens onderwijst.

ERKENNING
Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het pertinent niet een slechte school of organisatie te zijn. Maar als een school deze erkenning aanvraagt en niet toegewezen krijgt maar er later op af geeft zegt dat wel veel over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te bezitten.
Er is hier welbeschouwd hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een bevoegd sportleraar.
Voor het Wing Chun Kung Fu doet u natuurlijk niet anders.
Voor Wing Chun gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.